Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Säsongsprogram

Formgivning av Norrbottensteaterns säsongsprogram våren 2023.

Kategorier
Grafisk profil

Storsjökol

Logo/design av Storsjökol, en ny produkt på marknaden.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Swerim

Swerim. Logotyp och en omfattande grafisk manual, magasin, årsredovisning, foldrar, affischer, powerpointmallar, rollups, annonser med mera.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Norrbottensteatern

Norrbottensteatern. Formgivning av program till föreställningar.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Scen & turné

Norrbottensteaterns programtidning Scen & turné.
Den är på 28-36 sidor inkl omslag och produceras 1-2 ggr/år. Formgivning, original och projektledning fram till leverans.

Redaktör: Andrea Thür, marknadskommunikatör, Norrbottensteatern.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas Riksförbund. Formgivning av årsredovisning, nyhetsbrev, mässmaterial, korrespondens med mera.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Affischer

Grafisk profil för Norrbottensteaterns föreställningar.

Fotoredigering och kollage.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Webb

Grafisk profil

Garden Design by Buske. Logotyp, grafiska riktlinjer, webbplats.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Sparbanken Nord

Sparbanken Nord. Formgivning av årsredovisning och hållbarhetsrapport sedan många år tillbaka. Rapporterna harmoniserar med varandra och stämmer väl överens med bankens grafiska profil.

”Som alltid är det så himla enkelt och smidigt och samarbeta med dig. Aldrig några problem och allt går snabbt som bara den. Tusen tack för den här gången!”

Kategorier
Grafisk profil Referenser

Swerock entré

Tavlor och skyltar fick liva upp Swerocks entré i Piteå. Bilder på före och efter. Idé och formgivning, projektledning mot underleverantör.

Kategorier
Grafisk profil Referenser

Logotyper

Ett urval av logotyper jag tagit fram.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Annicas Handelsträdgård

Annicas Handelsträdgård. Logotyp och grafisk profil.

Uppdragsgivare: Tango Design & Inredning

Kategorier
Grafisk profil Referenser

Grafisk profil

Namn och logotyp för det nya nätverket Coach4U – ditt stöd på vägen.

Coach4U är ett nätverk av certifierade coacher som erbjuder gratis samtal online Coach4U

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Din Veterinär

Din Veterinär. Logotyp och grafisk profil.

Uppdragsgivare: Tango Design & Inredning

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Jokkmokks Tenn

Jokkmokks Tenn. Redesign av logotyp och grafisk manual.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Setic Skincare

Setic Skincare, Piteå. Logotyp och fönsterdekor.

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Teknikcollege

Teknikcollege. Bli en attraktiv arbetsgivare. Folder, 6 sidor.

Uppdragsgivare: Konsultbuketten

Kategorier
Grafisk profil Referenser Trycksaker

Tango Design & Inredning

Tango Design & Inredning. Logotyp och grafiskt profilprogram.