Kategorier
Referenser Trycksaker

Stora turismpriset

Stora turismpriset. Formgivning av jubileumsskrift utgiven av Tillväxtverket och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Uppdragsgivare: Konsultbuketten